Moottorijärjestelmän vikavalo

Usein syttyy johtuen pakokaasuteknisistä syistä, eikä kuljettaja välttämättä huomaa mitään vikaa ajettaessa. Voi aiheuttaa myös moottorin tehottomuutta moottorinohjainlaitteen siirtyessä hätäkäyttötilaan. Vikamuisti tulisi tarkastaa mahdollisimman pian, jotta vältytään moottoria ja pakokaasujärjestelmää vahingoittavilta seurauksilta. (EDC ja EPC).