Jarrupalojen merkkivalo

Mikäli vastaava valo palaa keltaisena, ilmoittaa se jarrupalojen kuluneisuudesta. Jarrupalat tulisi tällöin tarkistuttaa ja vaihtaa tarvittavat palat uusiin. Mikäli jarrupalat kuluvat täysin loppuun, aiheutuu vahinkoa jarrulevyille.